Inventering av sällsynta grynsnäckor

Rapport 2011:61
Löpnummer:
2011:61
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
237
Inventering av sällsynta grynsnäckor i Västra Götalands län 2007-2009.

Redogör för inventering av grynsnäckor och andra mollusker 2007-2009 i 67 rikkärr samt på 27 utvalda lokaler med rikare skogsbiotoper i länet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.