Hur ser det ut? Jämställdhetsintegrering i Västra Götalands läns kommuner

Rapport 2011:74
Löpnummer:
2011:74
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
30
Rapporten är ett led i Länsstyrelsens arbete med att främja insatser för jämställdhetsintegrering i länet. Rapporten ger en övergripande bild av hur arbetet med jämställdhetsintegrering bedrivs i länets kommuner, samt beskriver framgångar och utmaningar.
Kommentar: