Hantering av vägärenden enligt väglagen

Rapport 2011:82
Löpnummer:
2011:82
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
28
Policydokument och handläggarstöd. Förtydligar hanteringen av vägärenden gällande samverkan mellan väghållningsmyndighet och länsstyrelse.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.