Flodpärlmusslans status i Västra Götaland

Länsstyrelsens rapport 2011:12
Löpnummer:
2011:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
24
En inventering av fyra av länets mussellokaler 2010.

Inventeringarna utfördes sommaren 2010 av konsultföretaget Melica. Inventeringarna är en del av länets regionala övervakningsprogram för flodpärlmussla.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil