Lekbottenundersökning för röding i Södra Boksjön och Långvattnet 2010

Rapport 2011:38
Löpnummer:
2011:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
20
Lekbottenundersökning för röding i Södra Boksjön och Långvattnet 2010. Enningdalsälvens avrinningsområde
Kommentar: