Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2010

Omslag till rapporten.
Löpnummer:
2011:85
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
91
Denna rapport utgör både Hornborga-dokument och Meddelanden från Hornborgasjön fältstation. Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2010, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation. Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Kommentar: