Utvärdering av växtplankton från Västerhavet

Bild på rapport 2011:83, utvärdering av växtplankton från Västerhavet
Löpnummer:
2011:83
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Utvärdering och kvalitetssäkring av regionala och nationella växtplanktondata från Västerhavet; förändringar av växtplankton i tid och rum.
Kommentar: