Miljömålsbedömningar 2011

Omslag av rapporten med illustrationer av Tobias Flygar
Löpnummer:
2011:79
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
59
Trots ett på flera håll gediget arbete ser det ut som om flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kommer att kunna nås till år 2020.
Kommentar: