Lantbrukets ekonomibyggnader

Rapport 2011:76
Löpnummer:
2011:76
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
34
GIS-analys för framtida skötsel och bevarande.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sedan 2005 aktivt arbetat med lantbrukets överloppsbyggnader, det vill säga byggnader som inte fyller någon funktion i ett modernt, rationellt jordbruk. Det kan vara till exempel källare, smedjor, brygghus eller lador.

Dessa byggnader utgör en viktig del i lantbrukets historia, och är av stor betydelse både för förståelsen av villkoren för gångna tiders lantbruk och för upplevelsen av jordbrukslandskapet.

De kan också vara en av få rester efter liv och verksamhet på en plats - vid före detta torpställen är källaren ofta det enda som minner om att människor en gång bott och verkat där.

Byggnaderna är också viktiga för de berättelser om sysslor och arbetsgång som är knutna till dem.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.