Trumgräshoppa i Västra Götalands län 2011

Rapport 2011:75, Trumgräshoppa i VG län 2011
Löpnummer:
2011:75
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Redogör för inventering och populationsskattning av trum-gräshoppa 2011 på de tre kända aktiva lokalerna samt på två lokaler med tidigare förekomst av arten.
Kommentar: