Pilotprojekt – EBH-stödet och kommuner i Västra Götaland

Omslag med karta över Västra Götalands län
Löpnummer:
2011:73
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
35
Utvärdering av genomfört pilotprojekt där EBH-stödet testats i elva kommuner i Västra Götalands län.
Kommentar: