Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden.

Rapport 2011:72
Löpnummer:
2011:72
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012 (2014)
Sidantal:
74
Planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering med fokus på översvämningsproblematiken. Innehåller rekommendationer om lämplig markanvändning och förslag på åtgärder som stöd i planarbetet.

En rapport av länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län.
Kommentar:
Ett begränsat antal går även att beställa, kostnadsfritt. Kommuner i Värmland hänvisas till Länsstyrelsen i Värmlands län.