Bohuskustens häckfågelfauna 2001 - 2009

Rapport nr 2011:70
Löpnummer:
2011:70
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
61
Under nio år 2001 – 2009 har länsstyrelsen övervakat trender  och utbredningsmönster för häckande fåglar i länets marina skärgård som underlag för olika förvaltningsåtgärder.
Kommentar: