Vägvisning till besöksmål med höga natur- och kulturvärden

Vägvisning till besöksmål - Rapport 2011:66
Löpnummer:
2011:66
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
40
Rapporten är en beskrivning av vilka kriterier som gäller för brunvit vägvisning. Den innehåller också förslag till möjliga besöksmål med höga natur- och kulturhistoriska värden.
Kommentar: