Vi lär och förstår mänskliga rättigheter

Vi lär och förstår mänskliga rättigheter. Rapport 2011:65
Löpnummer:
2011:65
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
37
En utvärdering av Länsstyrelsens grundutbildning i mänskliga rättigheter
Kommentar: