2011-64

Omslag till rapport 2011:64
Löpnummer:
2011:64
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
42
Redovisning av regeringsuppdrag med förslag till koncentration av länsstyrelsernas tillsynsansvar över gränsöverskridande avfallstransporter.
Kommentar:
Finns endast som pdf.