Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer

Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer. Rapport 2011:63
Löpnummer:
2011:63
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
52
Slutrapport av en nationell kartläggning av skyddat boende för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld.
Kommentar: