Från sågverk till bakverk

Från sågverk till bakverk Foto: Kvarnen i Hyssna
Löpnummer:
2011:60
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
72
Regeringen har gett Länsstyrelsen uppdraget att kartlägga  hinder och möjligheter för landsbygdsföretagare med kombinationsverksamhet.
Kommentar:
Rapporten är gratis