Kulturarvsdesign - Dokumentation av en temadag

Kulturarvsdesign. Rapport 2011-56
Löpnummer:
2011-56
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Dokumentation av en temadag om ”kulturarvsdesign” i april 2011. Är kulturmiljövårdaren en designer, är kulturarvet designat? Svenska och utländska exempel, Sydafrika i fokus.
Kommentar: