Vegetationseffekter på kalkade och okalkade kärr

Omslagsfoto: Jan-Anders Aronson
Löpnummer:
2011:54
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
100
En utvärdering av integrerad kalkning. Vegetationsundersökningar av kalkade och okalkade kärr inom markkalkningsprojektet inom Rolfsåns avrinningsområde
Kommentar: