Bostadsmarknaden i Västra Götalands län - Bostadsbyggande och boendeplanering

Rapport 2011-53. Bostadsmarknadsanalys
Löpnummer:
2011:53
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Regeringen har uppdragit åt länsstyrelsen att årligen göra en bostadsmarknadsanalys (BMA) över valda perspektiv som även kan utgöra underlag för kommunernas boendeplanering
Kommentar:
Finns endast som pdf