Genetisk kartläggning av lax i Göta älv med biflöden

Löpnummer:
2011:50
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Den genetiska undersökningen visar bland annat att laxstammen i Säveån är opåverkad av utsättningar. Studien belyser också problematiken av felvandrande laxar i Göta älv och ger råd om hur odlingsverksamheten för utsättning av lax i Göta Älv kan förändras. Det är den första studie av det här slaget där äldre fjällprover från fisk kunnat utnyttjas för genetisk analys.
Kommentar: