Enkla metoder kan öka välfärden hos lax i odlingsmiljö

Löpnummer:
2011:49
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
24
Ökat vattenflöde och förändrad strömbild ger bättre fenkvalité, lägre fetthalt, lägre aggressioner och stress.

Studien undersöker om en ökad strömhastighet påverkar fenskador, fettinnehåll samt välfärden hos laxsmolt i odlingsmiljö. En ökad strömhastighet minskade aggressionen och följaktligen förekomsten av fenskador hos fisken.
Kommentar: