Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
 
Genomförandestrategi för Västra Götalands län reviderad april 2013. Styrdokument för hur landsbygdsprogrammet ska tillämpas i Västra Götalands Län. Stödbelopp och prioriterade verksamheter inom landsbygdsutveckling och utvald miljö.
Kommentar: