Inventering av fjälltaggsvampar och violgubbe i delar av Västra Götalands län 2010.

Rapport 2011-47, Inventering av fjälltaggsvampar och violgubbe 2010.
Löpnummer:
2011:47
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Rödlistade fjälltaggsvampar och violgubbe har inventerats i 39 lokaler i östra delen av Västra Götalands län. Violgubbe har hittats på 18 lokaler. Åtta olika rödlistade arter av fjäll-taggsvampar har hittats eller bedöms finnas kvar.
Kommentar: