Hävd i slåtterängar

Rapport 2011:46 Hävd i slåtterängar
Löpnummer:
2011:46
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
21
Miljöövervakning i Västra Götalands län 2008-2010.
Hävden av de slåtterängar som sköts har inte blivit sämre de senaste tre åren. Däremot minskar ytan av slåtterängar som sköts och 11 procent av de registrerade slåtterängarna är idag ohävdade.
Kommentar:
Finns endast som pdf.