Förutsättningar för föräldrastöd – ledarskap och samverkan. Dokumentation från konferens i Göteborg den 18 maj 2011

Löpnummer:
2011:45
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
12
Dokumentation från konferens om vad som är särskilt viktigt för att utveckla ett universellt föräldrastöd som vänder sig till alla föräldrar.
Kommentar: