Bostadsmarknadsenkät – Västra Götalands län 2011

Illustration: Karin Slättberg
Löpnummer:
2011:43
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
48
Sammanställning av årets bostadsmarknadsenkät. Syftet är att ge en samlad bild över kommunernas bedömning över det aktuella läget på bostadsmarknaden.
Kommentar: