Trästäder i Västra Götaland - ett miljömålsprojekt

Trästäder i Västra Götaland. Rapport 2011:41
Löpnummer:
2011:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Syftet med denna studie är att öka medvetenheten om tillståndet för trästäderna och deras bebyggelse, som i stor utsträckning har bedömts vara av riksintresse för kulturmiljön. Bevarandet av trästäderna är en del av miljömålet en god bebyggd miljö, för en hållbar miljömässig utveckling. För att kunna följa tillståndet för den här bebyggelsen behövs ett längre tidsperspektiv och en djupare kunskap om de bakomliggande faktorerna.
Kommentar: