Resultatet av 2010/2011 års älgjakt i Västra Götalands län

Rapportomslag 2011:40
Löpnummer:
2011:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
16
Sammanställning av Länsstyrelsens beslut om älgjakt samt utfallet av 2010/2011 års anmälningar av jaktresultat.
Kommentar: