Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg den 6 april 2011

Rapport 2001:39
Löpnummer:
2011:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
12
Kunskapssammanfattningar från UPP-centrum vid Socialsty-relsen för att förebygga barn och ungdomars psykiska ohälsa.
Kommentar: