Samverkansplan för värdefulla kust- och havsområden

Löpnummer:
2011:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
234
Samverkansplanen är en långsiktig plan (>10 år) som ska fungera som ett verktyg vid förvaltning, skötsel, nyttjande och utveckling av området, utifrån befintliga juridiska instrument. Planens styrka ligger i att den är framtagen i samverkan med lokala aktörer och utformad av områdets huvudmän: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Kommentar: