Bottenfaunaundersökningar i Västra Götalands län 2010

Omslag Bottenfaunaundersökningar 2010
Löpnummer:
2011:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
326
Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten i Västra Götalands län 2010.
Kommentar: