Riktlinjer för bostadsförsörjning med koppling till rullande översiktsplanering

Bild på rapport 2011-31
Löpnummer:
2011:31
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Rapporten beskriver metoder och processer för arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjningen kopplat till en rullande översiktsplanering och är ett samarbete med storstadslänen.
Kommentar: