Biotopkartering av vattendrag i Slottsåns avrinningsområde 2003  Biologisk återställning i kalkade vatten

Löpnummer:
2011:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
117
En beskrivning av åtta vattendrag inom Slottsåns avrinningsområde 2003. Vattenbiotoperna, vandringshinder och närmiljöerna.
Kommentar: