Nyttodjur i odlingen

Löpnummer:
2011:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
En kort beskrivning av de viktigaste
grupperna av naturliga nyttodjur i Sverige
Kommentar: