Utvärdering av samarbetsprojektet Tobaksprevention i Västra Götalands län

Löpnummer:
2011:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Utvärdering av samarbetsprojekt med inriktning på förstärkt tobakstillsyn på försäljningsställen, tobaksprevention i skol-miljö samt samarbetsformer och informationsmaterial.
Kommentar: