Fåglar i Vänerområdet ur ett vindkraftsperspektiv

Silvertärna, fiskgjuse och Vindpark Vänern. Samtliga foton Per Gustafsson. Foto: Per Gustafsson
Löpnummer:
2011:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
83
Planeringsunderlag för bedömning av riskerna för konflikt mellan fåglar och vindkraft kring Vänern.
Kommentar: