Paleolimnologisk undersökning av Grindsbyvattnet, Sannesjön och Viksjön

Löpnummer:
2011:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
22
En studie av den historiska utvecklingen av totalfosfor i tre sjöar i Västra Götalands län. Studien visar att bakgrundsläck-aget av fosfor är högre än vad som beräknats i samband statusklassning enligt vattendirektivet och framtagande av åtgärdsplan för övergödning.
Kommentar: