Underlag för utveckling av friluftslivet i Kållands skärgårdar i Lidköpings kommun

Rapport 2011:15
Löpnummer:
2011:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
57
Förslag till placering av nya bryggor, vindskydd med flera anordningar för friluftslivet för att tillgängliggöra Kållands skärgårdar
Kommentar: