Hälsoläget för personer med narkotikaproblem – Samarbete ger möjligheter!

Löpnummer:
2011:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Hur kan vi förbättra hälsoläget för personer med narkotikaproblem? Kartläggning av vanor och smitta bland injektions-narkomaner.
Kommentar: