Trädvårdsplan för naturminnen

Löpnummer:
2011:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
248
Många skyddsvärda träd behöver skötas för att klara sig så länge som möjligt. Rapporten innehåller en skötselplan för 237 naturminnen i Västra Götalands län.
Kommentar: