Övervakning av rikkärr – Västra Götalands län 2010

Löpnummer:
2011:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
34
Rikkärren i länet hotas av igenväxning, men hävden har trots detta blivit bättre sen 2004. Samtliga lokaler som slås skulle behöva någon form av kompletterande skötselåtgärd som genererar störningar i bottenskiktet.
Kommentar: