Ozonmätnätet i södra Sverige

Löpnummer:
2010:68
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
92
Marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige med hänsyn till ozonets variation i landskapet. Resultat 2009.

Länsbaserade undersökningar av marknära i södra Sverige. En mer heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljön och kartläggning av eventuella överskridanden.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.