Marinbiologisk undersökning i de inre delarna av Idefjorden

Rapport 2010:65
Löpnummer:
2010:65
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
29
Undersökningar av bottenfaunan i de inre delarna av Idefjorden 2010, med bottenhuggare och SPI-kamera. Samtidigt gjordes djuptransekter för att mäta temperatur, salthalt och syre.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.