Lokalklimatologisk inverkan på förekomsten av marknära ozon i Västra Götaland

Löpnummer:
2010:66
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
41
Mätningar vid Vänerns kust och vid platåberget Billingen.

Mätningar av ozonhalter och meteorologi nära marken vid Vänerns kust samt vid sydvästra delen av platåberget Billin-gen i Västra Götalands län.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.