Gaddsteklar och blomflugor i tio skogsområden i Västra Götalands län 2008

Löpnummer:
2010:60
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
16
Gaddsteklar och blomflugor som infångades under en skal-baggsinventering i tio ädellövskogar 2008 har artbestämts och fynden diskuteras.
Kommentar: