Bygger vi bra med hänsyn till buller?

2010:47 Omslag
Löpnummer:
2010:47
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
54
Studien syftar till att följa upp om vi bygger bra med hänsyn till buller och studera hur den färdiga bebyggelsen följer detaljplanens bestämmelser om störningsskydd i bullriga lägen.
Kommentar:
Finns endast som pdf.