GHB i Mölndal – Vad kan vi göra tillsammans?

2010:57
Löpnummer:
2010:57
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
12
Dokumentation från dialogkonferens 21 september 2010. GHB är en livsfarlig drog som ger svåra fysiska och psykiska följdverkningar. Sedan flera år en etablerad drog i Västsverige. Konferensen syftade till lokal mobilisering i Mölndal.
Kommentar: