Biotopkartering av vattendrag i Enningdalsälvens avrinningsområde

Löpnummer:
2010:54
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
113
En beskrivning av vattenbiotoperna, vandringshinder och närmiljöerna i biotopkarterade vattendrag i Enningdalsälvens avrinningsområde.
Kartor ligger i samlade i dokumentet 2010:54 bilaga. Du måste klicka dig fram till själva sidan för publikationen för att se bilagan.
Kommentar:

Övriga relaterade filer: